Rīgas Domes ārkārtas vēlēšanu apskats
Lasīt
Rakstu ievietoja
VA Government

VA GOVERNMENT:

Vladlens Kovaļevs
Vadošais partneris
Ralfs Vīlands
Stratēģiskais partneris
Elīza Lazdāne
Konsultante
Annija Tropa
Konsultante
Kirils Teniševs
Konsultants

Interel Group

No 2017.gada VA Government ir Interel Group affiliētais biedrs. Interel Group ir globāls interešu pārstāvniecības un valdības attiecību uzņēmums, kas palīdz klientiem pārvaldīt politisko risku un izmantot politiskās vides sniegtās iespējas. Interel darbojas vairāk nekā 60 tirgos ar trim globāliem centriem Vašingtonā, Briselē un Pekinā, kas sniedz politiskās analīzes un stratēģijas konsultācijas saviem klientiem. Interel Group ir vietēja un reģionāla kompetence katrā no tirgiem, piedāvājot vienas pieturas pieeju globālam atbalstam.

Darbības jomas

Valdības attiecības

Plašs kontaktu loks nacionālā līmenī ļauj mums sazināties ar nozīmīgākajiem parlamenta, ministriju un valsts institūciju lēmumpieņēmējiem. Nozīmīgas un detalizētas likumdošanas izmaiņas sākas ar politisku ieceri, kas turpinās ar padziļinātām diskusijām ar galvenajiem publiskā sektora pārstāvjiem.

Pašvaldības un vietējās iestādes

Pašvaldības ir būtisks spēlētājs Latvijas politiskajā vidē ne tikai reģionālā, bet arī nacionālā līmenī. Spēja veidot sarunu, ņemot vērā katras pašvaldības īpašās iezīmes, ļauj sniegt atbalstu mūsu klientiem gan reģionālā, gan nacionālā līmenī.

Iedzīvotāju interešu pārstāvniecība

Sabiedrības iesaistei ir būtiska nozīme atbalsta radīšanai likumdošanas iecerei. Iedzīvotāju atbalsts ir svarīgs lielu politisko mērķu sasniegšanai, ja tiek skartas likuma vai regulējuma izmaiņas, kas ir saistošas visai sabiedrībai kopumā.

Koalīciju veidošana

Pat izcilas likumdošanas iniciatīvas nav īstenojamas bez iesaitīto pušu atbalsta. Mūsu plašais kontaktu tīkls nodrošina mūsu klientiem iespēju rast atbalstu sev svarīgām iniciatīvām. Efektīva ieinteresēto pušu apzināšana un iesaistīšana palielina iespēju sasniegt mūsu klientu izvirzītos mērķus.

Rīcībpolitikas analīze un problēmjautājumu monitorings

Arī ekonomiskās izaugsmes laikā ir jābūt gataviem krīzes situācijām. Esošās situācijas saglabāšana vai aktīvas izmaiņas regulatīvajā vidē pieprasa aktīvu monitoringu un specīgu risku vadību. Laicīgs potenciālo risku un nākotnes izaicinājumu, ko var radīt politikas veidotāji un lēmumpieņēmēji, laicīgs izvērtējums ļauj mums pilnvērtīgi aizstāvēt mūsu klientu intereses.

Politiskā izpēte

Padziļināts ieskats esošajā politiskajā vidē ļauj mums izvērtēt un paredzēt tās darbības, kas var ietekmēt uzņēmējus un citas iesaistītās puses. Politiskās vides izpētei ir izšķiroša loma būtisku pārmaiņu laikā gan pirms, gan pēc vēlēšanām, kā arī ikdienas darbā, esot vienmēr soli priekšā konkurentiem.

Nozares

Finanšu pakalpojumi
Dalīšanās ekonomika
Tehnoloģijas un telekomunikācijas
Veselības aprūpe
FMCG
Enerģētika un vide
Tabaka

T: (+371) 26339109   /    (+371) 26576554

E: vladlens.kovalevs@vagovernment.lv


BRĪVĪBAS IELA 40-39,
RĪGA, LV-1050